Tôn lấy sáng 9 sóng vuông khổ tole Hoa Sen

225,000

Tôn lấy sáng 9 sóng vuông Nicelight là sản phẩm được sử dụng phổ biến để lợp mái lấy sáng, ốp vách công trình nhà xưởng công nghiệp và dân dụng. Đây là giải pháp tấm lợp hoàn hảo cho các công trình hướng đến việc tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và bảo vệ môi trường.

Verified by MonsterInsights