Tôn lấy sáng sợi thủy tinh Alsynite

150,000

Tôn lấy sáng sợi thủy tinh Alsynite là một sản phẩm của tập đoàn Impack Indonesia. Với hai mặt của sản phẩm đều được bảo vệ bằng màng phim được cung cấp bởi nhà sản xuất màng phim có danh tiếng trên thế giới. Sản phẩm có hai màu trắng trong và trắng sữa với nhiều loại sóng khác nhau.

Verified by MonsterInsights