Ngói Lợp Phủ Đá Bitum

255,000

Bitum là một dạng ngói lợp nhiều lớp được phủ đá xay và lớp màng keo cực dính. Có khả năng chống thấm, chống ồn, chống nhiệt tốt

Verified by MonsterInsights